Dejavnost

- strojni izkopi in odvozi
- dobava in vgradnja vseh vrst nasipnih materialov
- izvedba meteorne kanalizacije
- zarezovanje, rezkanje in rušenje obstojecih tlakov
- izdelava vseh vrst obrob iz robnikov in granitnih kock
- komprimiranje terena
- priprave in planumi terena
- premazi z emulzijo
- rocno asfaltiranje
- strojno asfaltiranje

Izvedba: Izdelava.com